შერეული ტვირთის გადაზიდვა

დეტალები

დამატებითი მომსახურება

მოკლე კომენტარი ტვირთის შესახებ


პალეტი

იგულისხმება ყუთი, ტომარა და ა.შ. (პალეტზე დალაგებული ტვირთი მაქსიმუმ 750კგ და 1.50 კბ.მეტრი)

მიუთითეთ პალეტური ტვირთის აღწერილობა

პალეტის რაოდენობა

პალეტის წონა

პალეტის ზომა

შეიყვანეთ ფაქტიური წონა და ზომა, თუ აჭარბებს სტანდარტულს

პალეტის წონა

პალეტის ზომა

შენიშვნა:

  • გამგზავნი ვალდებულია უზრუნველყოს ტვირთის დაპალეტება და სათანადოდ შეფუთვა
  • . თუ ერთ პალეტზე არსებული წონა ან მოცულობა აჭარბებს განსაზღვრულს მოხდება გადაანგარიშება

დეტალები

დამატებითი მომსახურება

მოკლე კომენტარი ტვირთის შესახებ

სულ ხარჯი

სულ გადასახდელი თანხა

0.00 ლარი