დოკუმენტი ან ამანათი

დოკუმენტაცია, კონვერტი, ღია ბარათი მაქსიმუმ 250 გრ

დეტალები

დამატებითი მომსახურება

დამატებითი კომენტარი


ამანათი

იგულისხმება პაკეტი, შეკვრა, ყუთი, ტომარა და ა.შ.

დეტალები

რაოდენობა

წონა

კგ

შეგიძლიათ ღილაკზე, თუ წონა არ იცით

მსხვრევადი

მონიშნე თუ მსხვრევადია

დამატებითი მომსახურება

დამატებითი კომენტარი

სულ ხარჯი

სულ გადასახდელი თანხა

0.00 GEL