ყველაზე სწრაფი
მომსახურება

გზავნილების, ამანათების და შერეული ტვირთების გადაზიდვა
საქართველოს ყველა რეგიონში

ჩვენი სერვისები ხელმისაწვდომია
მობილურ აპლიკაციაში

ჩვენთან თანამშრომლობით ერთ სიცრცეში მიიღებთ როგორც
საფოსტო და საკურიერო სერვისებს, ასევე შერეული ტვირთების
გადაზიდვის მომსახურებას

როგორ მუშაობს მიწოდების სერვისი